English
Företags- & Organisationsutveckling  ¤  Översättningar  ¤  Marknadsföring  ¤  Utbildning
Kvalitet   ¤   Miljö   ¤  Arbetsmiljö   ¤   Outsourcing
Din affärspartner och stöd - team OVANÅKER

Kvalitet, Miljö, Förbättringsarbete och
Kundorienterad verksamhetsutveckling
Företags-och organisationsutveckling, kostnadsreduceringar och kompetens- & affärsfokus
Det är en sak som vi med säkerhet kan säga idag,
- att när morgondagen kommer, har vår marknad förändrats.
- Är du redo?
- Gör det du är bra på - låt andra göra resten!
Det är således tre viktiga frågor som måste ställas och få bli analyserade:
w   Vad är, och hur skapar vi kundvärde och kundmedvetenhet?
w   Varför gör vi som vi gör?
w  Hur kan vi göra saker bättre, mera lönsamt och effektivt?
TQM - international - team Ovanåker erbjuder nya innovativa konsulttjänster för att hjälpa din
             organisation att sänka kostnader, bli mera lönsam, effektiv och konkurrenskraftig
                                    - hjälper dig att spara pengar helt enkelt!
Företagsutveckling
Läs mera:  >
Ledningssystem
Konsultjänster
Socialt ansvar
Översättning
Läs mera:  >
Läs mera:  >
Läs mera:  >
Läs mera:  >
SPOTLIGHTS
VÅRA KONSULTTJÄNSTER OCH STÖD
Hans Träff: +46 (0)76 - 109 0181;  USA: +1 786 216 1698 
E-post:  hans@tqm-international.com      contact@tqm-international.com


Föredrar du att fylla i färdigt kontaktformulär: klicka här >
Våra konsulter, samordnare och resurser att hyra

Behöver du temporär förstärkning i din organisation eller en kvalificerad konsult i ett speciellt projekt under en period. Eller hjälp med översättning, språkgranskning eller korrekturläsning - Vi tar ett helhetsgrepp om er verksamhet och sköter kvalitetsfrågorna åt er. Skicka en intresseanmälan:
Så här når du oss - TQM - international consulting group - Team Ovanåker
TQM -  international Team Ovanåker

Copyright 2012. TQM-international. All rights reserved.          www.tqm-international.com     contact@tqm-international.com
TIPS: DET ÄR LÄTTARE ATT SPARA 100 KRONOR PÅ TUSEN STÄLLEN
- ÄN 100 000 KRONOR PÅ ETT STÄLLE.
Sweden ¤   Europe  ¤   USA  ¤   Asia