Sverige mot rasism, främlingsfientlighet och fascism!
Sammanhållning, Gemenskap, Enighet, Mångfald, Tolerans, Öppenhet och Trygghet
  English
Vilket Sverige vill vi ha?

Enligt flera internationella undersökningar är Sverige ett av de bästa länderna i världen. Och det ska vi fortsätta med att vara
Rasism, främlingsfientlighet och intolerans hör inte hemma i Sverige
Danuta Danielsson, En demokrat mot en nazist.
En kvinna mot en man.
Den svaga mot den starke.
Foto: Hans Runesson
TVÅ  HJÄLTINNOR
Tess Asplund ställde sig mitt i vägen för nazistiska Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Borlänge.
"Det var min hyllning till Nelson Mandela"

FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 1.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade
med förnuft och samvete och bör handla mot varandra i en anda av broderskap.
Det som vi  gör och arbetar för, som är så fundamentalt för oss i all vår verksamhet, är tyvärr inte självklart för alla.
Inga rasistiska partier, grupper eller organisationer i Sverige

UPPROP - Gör din röst hörd
FN: Oroande ökning av hatbrott i Sverige:
> Läs mera
Nelson Mandela
"Ingen människa är född att hata  en annan människa på grund av hudfärg, eller bakgrund, eller religion.
Människor lär sig att hata, och om de kan lära sig hata,
kan de också lära sig att älska, för kärlek kommer mera
naturligt till människans hjärta än det motsatta hatet"

Vår värld är inte uppdelad i ras, hudfärg, kön eller religion
Den är uppdelad kloka och dåraktiga människor. Och de dåraktiga delar upp sig själva i Raser, Hudfärg, Kön och Religion
Nelson Mandela kämpade mot rasism därför att rasism uppmuntrar och verkar för rasistisk överlägsenhet mellan en grupp människor över en annan grupp.
Nu tar vi ställning tillsammans mot intolerans, rasism och främlingsfientlighet
AKTÖRER
MOT RASISM
KAMPANJ & OPINION
DEBATT
ENGAGERA DIG
Hitta föreningar, företag och organisationer mot rasism
Antirasistisk debattplats
Hur du själv kan
engagera dig mot rasism
Gå till
Gå till
Gå till

We are Hälsingland mot rasism. Edsbyn
E-post: info@helsinglandmotrasism.org
Som ett gammalt Native American visdomsord:

Oh, Great Spirit that made all races,
look kindly at the whole human family
and take away the arrogance and hatred,
which separates us from our brothers and sisters.
Rasism är något du lär dig, Inte något du föds med
  Öppna länken och läs
Så låt oss nu alla arbeta tillsammans för en bättre värld där alla människor ska ha frihet, lika värde och rätt till ett värdigt liv 
- oavsett var vi bor, religion, hudfärg, etnicitet.
© Copyright 2014 - Helsinglandmotrasism.org
Öppna länken och läs